Quy mô nhà máy

Everon pillow insert
28/06/2014
Export Pillow
28/06/2014

Quy mô nhà máy

 

  1. Dây chuyền sản xuất Bông tấm
  2. Dây chuyền Bông tấm không Resin
  3. Máy thêu
  4. Máy chần bông
  5. Máy khâu
  6. Dây chuyền sản xuất đệm lò xo
  7. Dây chuyền sản xuất đệm bông ép

 

CALL NOW
+
Call me!